Wiki

Å skrive inn ting på en wiki-side er ofte en ny og litt forvirrende opplevelse for de som ikke har prøvd det før. Derfor har vi opprettet denne hjelpe-siden, men informasjon som folk ofte lurer på, og ting som er kjekt å vite om.

En wiki er et lite oppslagsverk med informasjon, der hvem som helst av medlemmene kan bidra, redigere og korrigere. Dersom noe går galt er det mulig å gå tilbake til tidligere versjoner av en side, så man trenger ikke være redd for at ting går tapt dersom man gjør en feil, hvilket er veldig befriende. Her kan folk legge ut informasjon om karakterene sine, hva man har gjort, folk man har møtt, og generelt ting og tang som folk føler hører hjemme her. En annen fordel med en Wiki er at viktige ord og navn kan bli gjort om til linker, så det blir lett å kryss-referere og slå opp ting.

Det er også enkelt å gå inn på "Nyeste Forandringer" siden og se hva som har blitt gjort på denne siden nylig, og hver eneste side har en funksjon som lar deg se hvilke forandringer som har blitt gjort på den.

GENERELT

 • For å lage ny side skriver du inn tittel i firkanten i venstre meny der det står "Add New Page", og trykker "new page"
 • For å redigere en side trykker man på "Edit" teksten nederst til høyre på siden.
 • Holde markøren over knappene du ser mens du redigerer noe vil gi det navnet på knappene. Veldig mye av funksjonene er veldig intuitive. "Underline" understreker det du har markert. "Horizontal Line" gir deg en horisontal strek. Den typen ting. "URL link" er for linker til ting utenfor denne wikien.

LINKING

 • For å gjøre et ord om til link trykker du "Page Link" knappen (i menyen over tekst-boksen) mens du har ordet markert. Knappen ser ut som en bit av en kjetting med en vinkel over og til venstre for seg. Og det kommer opp "Page link" når du holder musa over knappen.
 • Eller du kan putte 3 firkant-paranteser på hver side av ordet for å lage link
 • Dersom du vil at et ord skal være en link, men linken og ordet du bruker er to forskjellige, bruker du link-knappen med en stjerne ved siden av. Da skriver du inn navnet på siden du vil linke til øverst, og ordet som skal vises for leseren nederst.

FORMATERING

 • To stjerner før og etter et ord gjør teksten tykk. Det samme oppnår du ved å markere teksten og trykke på "B" knappen.
 • To skråstreker før og etter et ord gjør teksten kursiv. Det samme oppnår du ved å markere teksten og trykke på "I" knappen.
 • To understrekere før og etter et ord gjør teksten understreket. Det samme oppnår du ved å markere teksten og trykke på "U" knappen
 • For å lage en punkt-liste lager du en liten stjerne (asterisk: * ) før hvert punkt.
 • For å midtstille tekst gjør du slik: Et likhetstegn omgitt av to firkantklammer (sånne: [ og ] ) på hver side. På linja under skriver du teksten du har lyst til å få midtstilt. På linja under det igjen skriver du /= omgitt av to firkantklammer på hver side. Litt kronglete, men slik er det nå bare.

STIKKORD (TAGS)
For å gjøre det lettere å organisere wikien kan man knytte diverse stikkord til forskjellige sider. Spiller-karakterer får stikkordet "Spiller", og vil dermed automatisk dukke opp på listen over spiller-karakterer. På lik linje vil alle markert med "Acanthus" dukke opp på listen over Acanthus-magikere, og så videre og så videre. Stikkordene er synlige på bunnen av hver side, og systemet kaller dem "Tags".


Dersom det er flere spørsmål eller lure ting folk kommer på er det bare å legge det til på denne siden.

Se også How To Edit Pages.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License